Menu

Medlemskab & kontingent

 Medlemskab -  Indmeldelse - Udmeldelse - Passivt medlem - Stensballe IK fodbold         

                                            

Kære medlem eller kommende medlem af Stensballe Idrætsklub Fodbold,

I Stensballe IK har vi elektronisk kontingent betaling. En løsning, der letter administrationen i klubben væsentligt, og gør det meget lettere for dig, som medlem, at betale kontingentet fremover.

Fodboldspillere i Stensballe IK er forpligtet til at betale kontingent og overholde betalingsfristerne.

 

Oversigt over årlige betalingsrater:

Den 01. februar betales forårssæson for U9 og ældre årgange (Periode: Feb.-Juni)

Den 01. april betales forårssæsonen for U8 og yngre årgange (Periode: April-Juni)

Den 01. august betales efterårssæson uanset årgang/trin (Periode: Aug.-Okt.)

Den 01. november betales vintersæson uanset årgang/trin (Periode: Okt./Nov.-Feb./marts)

 

Kontingentsatser:

U5-U7:                                                 400 kr. betales 01. april & 01. august

U8:                                                      500 kr. betales 01. april & 01. august

U9:                                                      500 kr. betales 01. februar & 01. august

U10-U11:                                             650 kr. betales 01. februar & 01. august

U12-U13:                                             750 kr. betales 01. februar & 01. august

U14-U19:                                             850 kr. betales 01. februar & 01. august

Senior:                                                 850 kr. betales 01. februar & 01. august

Oldboys/Girls/Veteraner:                       425 kr. betales 01. april & 01. august

Vintersæson-kontingent:                       500 kr. fast årligt den 01. november

Passivt kontingent:                                100 kr. fast årligt den 01. november

Betaling og oprettelse foregår via: http://www.stensballe-ikfodbold.klub-modul.dk/

Se vejledning til betaling her. 

 

Sådan bliver du medlem:

Du er altid meget velkommen til at komme til prøvetræning i Stensballe IK. Alt du skal gøre er at kontakte en trinleder eller en træner fra den årgang, som du tilhører. Du finder deres oplysninger under menupunktet "KLUBBEN" og vælg TRÆNER-/LEDER GUIDEN. Finder du ud af, at du gerne vil meldes ind i klubben, så sender du en mail til:

STENSBALLE IK administrationen: Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com og til din nye trinleder/træner naturligvis.

Alle er naturligvis også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller ungdomsudvalget for en snak om mulighederne og aktiviteterne i klubben.

 

Opstart og tilmelding:

Alle nye medlemmer skal aktivt tilmelde sig kontingentbetaling første gang til henholdsvis ”forårssæsonen/efterårssæsonen” og ”vintersæsonen”, hvorefter den elektroniske kontingent opkrævning sker automatisk.

Tryghed:

Systemet vil sende en mail til din indbakke, umiddelbart inden opkrævning, til hver af de i alt 3. betalingsrater/sæsoner. Det vil sige, at du vil få mulighed for at reagere, hvis du ved, at du ikke skal spille den kommende sæson.

Betaling og oprettelse foregår via: http://www.stensballe-ikfodbold.klub-modul.dk/

 

Gør venligst følgende:

1) opret dig som medlem, ved at oprette en spiller-profil

2) tilmelde dig dit trin/årgang

Bemærk profilen skal oprettes i spillerens eget for- og efternavn med angivelse af korrekt fødselsdag/år fx 27-10-2007.

3) Hvis du har to børn, der spiller, skal du oprette to profiler - én til hver spiller

 

Spillere, der spiller hele året, skal være tilmeldt både et U-/Senior-hold og Vinter-hold.

 

Info om vintersæsonen!

Alle spillere, der spiller fodbold hele året, skal være tilmeldt både et U-hold/Senior-hold og Vinter-hold.

Find tilmelding til vinter kontingent: http://www.stensballe-ikfodbold.klub-modul.dk/

Findes under fanen ”Holdtilmelding”. Se ”Tilmelding & betaling” og find dit medlemskab Vinter kontingent 2. nederst på oversigten med alle hold/trin.

Bemærk!

Vintersæson-kontingent betales hvert år d. 1. november, til en fast pris på 500 kr. uanset årgang/trin. Tilmelding skal ske aktivt første gang lige som udendørssæsonen forår/efterår. Kontingentet inkluderer indendørs træning fra uge 43 til april, samt træning på kunstgræsbane primært i perioden fra 1. november til 1. februar for årgangene for U9 og ældre trin.

(Kunstgræsbane tilbydes dog ikke til trinene: U8, U7, U6 og U5)

 

Udmeldelse

Du er medlem af Stensballe IK fodbold og vil modtage kontingentopkrævning automatisk, indtil du skriftligt melder dig ud. Dette kan ske 3 gange årligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Udmeldelse skal ske skriftligt til SIK administrationen. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen eller dennes afdelinger.

 

Passivt medlem

Spillere der er på efterskole eller lignende uddannelse, kan I en periode på 12 måneder få passivt medlemskab. Dette aftales konkret med Stensballe IK fodbold administrationen. Klubben er meget aktiv i frivilligt arbejde for blandt andet FORUM Horsens. For at kunne deltage i dette ”arbejde” skal man minimum være passivt medlem.

 

Kontingentsatser – hvad betaler jeg for?

Muligheden for i fællesskab med andre at lege, træne, spille kampe, turneringer, stævner osv. Det bliver, for de fleste hold og spilleres vedkommende, til rigtigt mange timer med en bold.

Kampe, turneringsudgifter, stævnegebyrer og udgifter til dommere (DBU holdgebyret stiger 5% årligt).

Frivillige trænere og ledere, som modtager kompensation/klubhvervsgodtgørelse for at højne kvaliteten af træningen.

Udgifter til uddannelse af de frivillige trænere og ledere, som klubben tilstræber at uddanne så godt som muligt, så de med deres store indsats har de bedste forudsætninger for at få hverdagen til at fungere for spillerne og alle omkring SIK.

Udgifter til materialer og udstyr (bolde, boldpumper, kegler, overtrækstrøjer, mål osv.)

Stensballe IK betaler Horsens kommune for opkridtning af fodboldbaner m.m.

Sociale arrangementer for klubbens spillere, trænere og ledere og frivillige (med egenbetaling).

Administrative omkostninger; web/hjemmeside, klub-modul, klub-office m.m.

Medlemsfordele ved samarbejdspartnere.

Service til rådighed i form af ledelse, styring, koordinering af daglig drift, tilmelding af hold til turneringer og stævner, fordeling af baner imellem alle klubbens hold, understøtte trænernes sportslige arbejde, udlevere materialer, osv.

Arbejde med Horsens kommune om klubbens rammebetingelser, fx pleje af græsbaner, kunstgræs og mål, omklædningsrum, klubhus, udenoms-arealer mv.

 

Ved spørgsmål eller problemer med oprettelse kontakt STENSBALLE IK administrationen:

Trine Buhl trinebuhlsik@outlook.com eller Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com

 

Fodboldspillere i Stensballe IK er forpligtet til at betale kontingent og overholde betalingsfristerne.

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen i Stensballe IK fodbold

”Sammen skaber vi klubben”