Menu

Årsberetning 2014

FODBOLDAFD. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 13.11.2014

Flemming Hansen gik af som fodboldformand i SIK efter 16 år på posten, hvilket han på denne aften fik overrakt DBUs sølvnål for.

Ny formand blev valgt Søren Knigge.

Formandens årsberetning var samtidigt hans sidste. 

Vi har i dette regnskabsår fået tilskud til medlemmer under 25 år – udendørs 655 -

indendørs 476 - derudover har vi 85 senior – og oldboysmedlemmer udendørs – altså i alt 1.216 medlemmer – en tilbagegang på 13.

Udendørs 500 drenge/mænd og 240 piger/kvinder. Til at drive klubben har vi 125 ledere.

 

Sportligt har vi efter en redning på målstregen i foråret for vort serie 2 hold haft et rigtig flot efterår med en fornem 2. plads.

Det bliver et noget anderledes 2015, da Thomas med 586 og Henrik Kvist med 562 kampe har meddelt, at de stopper med 1. holdsfodbold. Deres betydning for en klub som SIK. Tænk blot på de mange spillere, de har præget i den specielle ”Kvistånd”, tæt på SIK´s levetid, så mangler jeg ord for at udtrykke den taknemme-lighed, der strømmer igennem mig og de SIKbestyrelser, som jeg har været en del. Jeg kan blot fattigt - fremstamme et fattigt 1.000 tak. Det præg, som I har sat på seniorbolden ved jeg, at I vil videreføre i oldboysregi.

Beklagevis rykker serie 4 ned efter en næstsidsteplads og serie 5 slutter sidst bl.a. fordi holdet i de første 5 kampe er udeblevet i de 3. Der er sket ændringer, så U 19, 2 er trukket til fordel for serie 5, der dog endte sidst. 

Så i den nye sæson har vi 1 serie 2 hold og 2 serie 5 hold.

 

Fremover spilles 8 mands fra u 11 til u 13 – fra U 8 til U 10 spilles 5 mands og fra U 5 til u 7 spilles 3 mands. Fra U 12 og ned registres ikke resultater. Spillerne må åbenbart ikke føle nederlag.

Også nyt - i de laveste seniorrækker og i U 15 piger B op til piger A skal spilles 9 mands, hvis et af holdene anmoder om det indenfor tidsfristen.

Senior damer rykkede desværre ud efter en kvalifikationskamp om den sidste plads i 1. division i foråret, hvor man tabte knebent til Raklev med 3 – 2. I rækken under er man ved at stabilisere sig med et meget ungt og talentfuld hold – p.t. er man nr. 4.

U 17 piger suveræn nr. 1 i A rækken med 10 sejre ud af 10. U 15 drenge nr. 1 i A rækken med 7 sejre ud af 8. Old Boys vinder i A-rækken for 4 år i træk.

Kommunemesterskabet er suverænt hjembragt af U 12 med en målscore på 20 -0.

Stensballeskolen har for 9. gang vundet Folkebladets skoleturnering, der er afviklet 37 gange. Det er spilere fras U 13 til U 15 krydret med 2 pigespillere.

Det tyder på, at SIK går en spændende fremtid i møde.

Herfra - et stort tillykke til Sebastian Buch, der p.t. er en del af ACH`s U 15 hold, med debuten på DBU`s U 16 landshold.

 

Samarbejdet i HORSENS SIK er ændret pr. 30.6.2012 – Der er nu en overbygnings-aftale og SIK står for Damedivision og FC for U 18 Damer, 1. hold.

Økonomisk er der ingen bindinger, da hver klub er økonomisk ansvarlig for deres hold.

Der har i foråret været ansøgt om et fælles U17 divisionshold mellem FC, Heden-sted og SIK. Det fik vi ikke.

Vi aftalte dog, at hvis man ikke fik division skulle FC og Hedensted samarbejde om et mesterrækkhold, der også har vundet deres række, medens SIK skulle stille sit eget hold i A-rækken, hvor også FC og Hedensted havde et hold.

 

Vi havde jo forventet, at vi fra november kunne tage vor egen kunstgræsbane i brug. Så det er et stort slag, at der er stukket en kæp i hjulet, således at både den ny bane på Langmarksvej og vores på Skolebanen er skudt til hjørne, fordi bunden under alle byens kunstgræsbaner, herunder de 2 nye - har eller får en bund af brugte og oprevne bildæk og miljømyndigheder har rejst spørgsmålet, om der ud-ledes giftstoffer sammen med regnvandet.

Miljømyndigheder spøger man ikke med, men mærkeligt havde samme myndig-heder ingen lløsning på problemet, da man satte spørgsmåltegn ved bunden lige før sommertid.

Der skulle nu være en løsning på problemet, så p.t. indhentes tilbud på begge ba-ner og samtidig er det sendt i nabohøring.

Underligt nok siger samme myndigheder, at problemet er væk efter 2 år. Bekvemt - så slipper man også for at gøre noget ved de eksisterende baner.

Frostperioder kan være ødelæggende for pålægning af selve kunstgræsset, så vi forvente, at det tidligst kan ske fra primo april og banen først er klar til sommer.

Det betyder, at vi igen må tage en vinter med spil på alle byens kunstgræsbaner. Dog må vi også benytte Skolebanen indtil man går i gang med at fjerne jord. Vi er vel den klub i byen med det største forbrug af timer på kunstgræs. 

Positivt er det dog, at kommunen har fundet 3 millioner til 2 nye omklædningsrum. Onde tunger påstår, at de siden 1984 har stået på kommunens prioriteringsliste. P.t. er en arkitekt i gang med tegninger. Planen er – 1 rum i mellemrummet mellem rum 1 og 2 og rum 3 og 4. 1 rum på langs uden for materialerum og rum 3 og 4.

 

Hovedbestyrelsen (HOB) har ikke fungeret længe – formanden Søren Engelbreth har fået nyt distrikt i Topdanmark og kan ikke afse tid og ingen af de 3 øvrige i for-retningsudvalget har ønsket at fortsætte.

Det er endt med et nyt forretningsudvalg med Torben Schultz Jensen som for-mand, Cecilie Hollesen som sekretær og mig selv som midlertidig kasserer. Den øvrige bestyelse består af formændene fra badminton, Bueskydning, Fodbold, Gymnastik og Håndbold. Bemærk, at TENNIS ikke er en del af SIK.

Vi er stadig involveret i fælles aktivitetsplaner med Stensballeskolen omkring ”Drøn på Skolegården”, Stensballe Bevægelsespark ”MO2PIA” og Kroppens Sal med om-klædningsrum. Men der er blevet noget længere imellem møderne.

 

For en klub som SIK er det stadig en betingelse - at nye og yngre forældre melder sig på banen og påtager sig vagten enten som træner, trinleder, udvalgsmedlem, hjælp i Cafeteriet, hjælp til stævner eller andre arrangementer.

Hvis man mener noget med klubben – så er det desværre ikke nok at betale kontingent – du må involvere dig. Væk med berøringsangsten - vær sammen med andre ligesindede – du vil opdage – at giver en rigtig god følelse - at være sam-men med andre om at gøre en forskel.

Når vi sender en opkrævning med betaling til en bestemt dag – så betal dog til ti-den eller fortæl os - hvornår vi kan forvente indbetaling.

Folk der ikke betaler - stjæler fra dem – der betaler – og stjæler frivillige leders kostbare tid.

En betingelse for at spille er – at du betaler din kontingent til tiden. Du kan ikke væ-re bekendt at pålægge bestyrelsen og andre – at de skal bruge ekstra af deres kostbare fritid – netop fordi du ikke betaler til tiden.

P.t. er kontingensystemet ved at blive omlagt til KLUBMODUL. Hvert medlem skal selv oprette sig som bruger og tilmeldes som betaler og samtidig skal der indbetales DKK 10,00, for at medlemmerne kan registreres i systemet.

 

Efter at alle kan booke sig ind i Hallen på ledige tidspunkter, har vi haft en del problemer – specielt med Cafeteriet, idet flere tror, at det føølger med i boo-kingen.

Cafeteriet ejes 100% af Fodbold og andre har intet at gøre der. Porcelæn kan lå-nes ved samtidig køb af varer i Cafeteriet.

Vi har ved flere lejligheder oplevet at døren til Cafeteriet har stået åben. Det sker ikke mere, idet der er aftalt med Forum, at de ikke må åbne døren, når nogen har booket klublokalet. Yderligere kan man heller ikke booke selve cafeterialokalet.

Det er sket efter – at Tennisafd. Har booket både cafeterialokalet og samtidig fik adgang til cafeteriet uden vor vidende til en klubfest en lørdag, hvorfor man også bookede lokalt fredag til opstilling og søndag til at rydde op. Yderligere måtte vi konstatere – at der havde været strømafbrydelse i perioden, så vore is og madvarer i køleboksene måtte destrureres.

 

TIL SLUT – OG IKKE MINDST - EN TAK TIL MINE KOLLEGER i FODBOLDBESTYRELSEN, DE UNDERLIGGENDE UDVALG, TRÆNERE OG ANDRE LEDERE FOR ET GODT OG LOYALT SAMARBEJDE.

Min vagt i SIK slutter nu efter 27 år, heraf de sidste 16 år som formand.

Det har været yderst lærerigt og berigende. Jeg er meget taknemmelig for den tid, hvor man har kunnet gøre brug af min hjælp, hvor min løn har været at være en del af samfund med en velfungerende sportklub, hvor det at være sammen om noget betyder noget.

Skønt at møde spillere og deres forældre og få et anerkendede nik eller smil. Husk at give plads til andre og vis respekt. Selv når en beslutning kan gå imod.

Min slutbemærkning – det har bestemt aldrig været kedelig

STENSBALLE, DEN 13. 11.2014.

FLEMMING HANSEN