Menu

Referat Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling afholdt 29. oktober 2018 

 

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Flemming Hansen 

Referent: Christina Fuglsang Madsen

Indkaldelse er sket rettidigt (d.10.10.18) – indkaldelse skal også ligge på hjemmesiden.                    

 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Beretning læst op.

 Tilføjelse til referat:

 - en gruppe af USA-gæster 2019 fra torsdag til søndag i uge 28 og en anden gruppe fra torsdag til søndag i uge 29.

Ingen andre tilføjelser eller spørgsmål til beretningen.

 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

 Regnskab gennemgået af revisor.

 Klubben mangler stadig at få lavet den rigtige CVR-kode for at blive momsregistreret  - det er ved at blive lavet.

 Revisor kommer med bemærkning om, at det er en klub, hvor man får meget for pengene.

 Ingen andre tilføjelser eller spørgsmål til regnskabet.

 Regnskab er godkendt.

  

4) Fastsættelse af kontingent

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 Det er vedtaget.

  

5)  Behandling af indkomne forslag:

 - Ændring af vedtægter: foreningen er nu registreret med branchekode 949900, og for at foreningen kan registreres for moms, skal den skifte driftsform til en ikke erhvervsdrivende forening. Der er forslag til ændring af vedtægterne, således dette bliver muligt.

Det skal specifikt fremgå, at det er et tillæg til vedtægterne for fodboldafdelingen.

 

6) Valg af formand (Søren Knigge genopstiller)

Søren Knigge er genvalgt.

 

7) Valg af ungdomsformand (Verner Sørensen genopstiller)

Verner Sørensen er genvalgt.

 

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, (Lars Dormann genopstiller ikke).

Forslag: Kristoffer Dilbjerg, Kristoffer Dilbjerg er valgt ind.

 

9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Der er betinget valg af Kenn Frederiksen og Gert Bentsen.

 

10)  Valg af revisor

Roesgaard & Partners er genvalgt.

 

11) Eventuelt

Intet