Menu

Generalforsamling - fodboldafdelingen

image
Bestyrelsen - Stensballe I.K.
23. marts 2017 kl. 17:59
Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 17.00

Ordinær generalforsamling i Stensballe I.K.'s fodboldafdeling. 

Fodboldafdelingen er vært for kaffe, øl, sodavand og sandwich.

Dagsorden

1)       Valg af dirigent og referent

2)       Bestyrelsens beretning for det forløbne år/ Fodboldfomand Søren Knigge

3)       Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år/ Revisor Jens Rosgaard, Rosgaard & Partner

4)       Fastsættelse af kontingent/ Fodboldformand Søren Knigge

5)       Behandling af indkomne forslag/ Fodboldformand Søren Knigge

6)       Valg af formand – udgår i ulige år/ Søren Knigge genopstiller

7)       Valg af næstformand – udgår i lige år/ Rudi Rasmussen, ikke på valg

8)       Valg af sekretær – udgår i ulige år/ Christina Fulgsang genopstiller

9)       Valg af kasserer – udgår i lige år/ Vibeke Olesen, ikke på valg

10)     Valg af seniorformand - udgår i ulige år/ Bjarne Schnohr genopstiller ikke

11)     Valg af ungdomsformand - udgår i lige år Verner Sørensen genopstiller

12)     Valg af bestyrelsesmedlem - Lars Dormand genopstiller

13)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

14)     Valg af 2 revisorer eller 1 revisionsfirma og 1 revisorsuppleant

15)    Eventuelt

Pt er der ingen aktuelle emner til den ledige post som seniorformand. Ønsker man at høre om posten som seniorformand er man velkommen til at rette henvendelse til afgående seniorformand Bjarne Schnohr eller fodboldformand Søren knigge, som øvrig info eller ønsker til generalforsamlingen også rettes til.

Vi håber at se rigtig mange SIK'er til forsamlingen.

Med sportsligt hilsen

Bestyrelsen